Welkom bij 

SYzorgt Jeugd-ggz.


SYzorgt is een gecontracteerde jeugdhulp aanbieder in de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel.


Ivm de vakantieperiode kan het wat langer duren voor er contact met u opgenomen wordt. 

SYzorgt biedt(specialistische) jeugd GGZ voor kinderen en jeugdigen van 4 tot18 jaar en hun ouders.
SYzorgt richt zich op kinderen en jeugdigen met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek of een ontwikkelingsstoornis.

SYzorgt en hulp voor Oekraïners

SYzorgt is begaan met de Oekraïners die gevlucht zijn. We beschikken over Oekraïense psychologen die tegen kostprijs hulpverlening bieden aan volwassenen zowel als kinderen. Klik hier voor meer informatie

WAT DOET SYZORGT? 

SYzorgt biedt o.a. zorg bij problematiek op het gebied van autisme, AD(H)D, angststoornissen, (sociaal)-emotionele stoornissen, stemmingsklachten, (complexe) gedragsstoornissen en (v)echtscheidingen. 

Diagnostiek We zijn zorgvuldig in het diagnosticeren van jeugdigen, omdat juist bij deze groep de omgeving van het kind sterke invloed heeft op (tijdelijk) gedrag. Diagnostiek wordt gedaan in een multidisciplinair team, dat wil zeggen dat er meerdere mensen bij betrokken zijn. Als het nodig blijkt wordt er een intelligentieprofiel vastgesteld. Daar kan veel informatie uit gehaald worden en maakt vaak deel uit van het diagnostiekproces. Soms stellen we een diagnose uit en geven we eerst behandeling. Dit doen we om te voorkomen dat een kind een diagnose krijgt, die uiteindelijk niet nodig blijkt te zijn. We zullen dit uiteraard altijd met u overleggen en uitleg bieden. 

Behandeling / training: Binnen SYzorgt zijn er veel vormen van behandeling en training mogelijk. Er is een breed scala van interventies aanwezig. Als team proberen we vooral oplossingsgericht te kijken en de interventies aan te bieden. In overleg met de ouders en het kind bepalen we welke hulp nodig is. Aangemelde jeugdigen vanaf 12 jaar hebben een belangrijke stem in de keuze van de behandeling.

Training binnen school: SYzorgt werkt nauw samen met diverse scholen en bieden daar trainingen op maat. Dit kan bijvoorbeeld gaan om  een weerbaarheidstraining, sociale vaardigheidstraining, oudertraining (opvoedondersteuning), faalangsttraining. Als u als ouders via school het advies krijgt om uw kind mee te laten doen aan een dergelijke training, is evengoed een verwijzing van uw huisarts of gemeente nodig. 

Gescheiden ouders: Bij ouders die gescheiden zijn maar wel beide wettelijk vertegenwoordiger, is het belangrijk dat beide ouders betrokken worden bij het onderzoek en de behandeling. 

maatregelen ivm Coroana  

 

Net als de rest van Nederland volgt SYzorgt de adviezen van het RIVM, de Rijksoverheid en GGZ Nederland om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te voorkomen.

Ons polikliniek is gewoon geopend, afspraken gaan door  (hier en daar aangepast om de 1,5 mtr afstand te kunnen bewaren). Waar nodig én mogelijk zullen we ook huisbezoeken uitvoeren. Dit alles mits we de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid kunnen blijven volgen.

Samenwerken aan oplossingen

Uw kind vaak verdrietig, boos of heeft het moeite met concentreren. Misschien heeft u als ouders soms het gevoel dat u het ook niet meer weet. Sommige ouders worden aangesproken door leerkrachten omdat die denkt aan ADHD of misschien autisme spectrum stoornis. U weet niet meer waar u goed aan doet en hoe u hem of haar kunt helpen.  
Heeft u zorgen over de ontwikkeling of wellicht heeft u vragen, dan kunnen we u misschien helpen. SY heeft veel ervaring in begeleiding, diagnostiek en behandeling van jeugdigen met (een vermoeden van) een psychische of psychiatrische stoornis. Ook ouders worden betrokken bij de hulpverlening. Soms is het nodig om ook aandacht te hebben voor de broertjes of zusjes in het gezin.

Wij zoeken naar oplossingen voor de problemen. Dat doen wij niet alleen, maar samen met de ouders/verzorgers. U kent uw eigen kind immers het beste. Daarnaast werken wij ook samen met school of kinderopvang en andere betrokkenen in de omgeving. Door samen te werken vergroten we de kans op succes. Daarom luisteren we naar de wensen van de jeugdige en hun ouders om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen.

SYzorgt heeft sinds 2018 het ISO kwalteitskeurmerk en is ISO gecertificeerd