Aanmelding en wachttijd

Aanmelding
Doelgroep: jeugdigen van 4-18 jaar. (met verlengde jeugdzorg tot 23 jaar) . 

Voor diagnostiek en behandeling vanuit SYzorgt is er een verwijzing nodig van de huisarts, schoolarts of specialist. In de meeste gemeenten mogen ook casusregisseurs verwijzen. 

Er kan verwezen worden voor eenvoudige diagnostiek en kortdurende behandeling of training. Of voor meer specialistische vraagstukken waarbij psychodiagnostiek en of psychiatrisch onderzoek gewenst is, waarna er een behandeling kan plaatsvinden.   


Verwijsbrief

De huisarts kan de verwijsbrief via Zorgdomein naar ons sturen. In dat geval nemen wij contact met jullie op. Een email sturen mag natuurlijk altijd. Zodra er een verwijsbrief is kunt u contact opnemen via de email  (info@syzorgt.nl) om een afspraak in te plannen. 


autumn-1182811__340jpg

Aanmelding trainingen (zoals zelfbeeld, SoVa, weerbaarheid, Alles Kidzzz, STAP training).
Als u door de school van uw kind bent gewezen op de mogelijkheid een training te volgen bij SYzorgt voor gedragsregulatie en opvoedondersteuning, is er óók een verwijsbrief nodig om de kosten te kunnen declareren. 
De verwijzing wordt meestal gedaan door de huisarts, de POH-Jeugd, een consulent van het jeugdteam in uw gemeente of de schoolarts. 
Als u de verwijzing heeft, kunt u zich aanmelden voor de training. 

Wachttijden: SYzorgt heeft korte wachttijden. Het streven is om binnen 15 werkdagen na aanmelding een eerste contact (telefonisch)  te hebben. Dan wordt een eerste afspraak/ intake  ingepland. Deze vindt doorgaans plaats binnen 12 weken na de verwijzing.  

We doen als team ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk hulp te bieden. In vakantieperioden zijn ook medewerkers op vakantie en vragen we u geduld. Het kan zijn dat het eerste contact dan wat langer op zich laat wachten. 

Kosten

De hulpverlening van SYzorgt wordt vergoed door de gemeente, mits er een geldige verwijzing is. 
Zie voor meer informatie en hulpverlening zónder verwijzing bij tarieven SYzorgt. 

Intake
Na het eerste contact wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Afhankelijk van de problematiek wordt er verder onderzoek gedaan en de hulpverlening op gestart. 
Zie voor meer informatie over het intakeproces bij intakeproces SY

Vragenlijsten: Zodra een kind of jongere is ingeschreven vragen we ouders (en kinderen vanaf 8 jaar) digitaal enkele vragenlijsten in te vullen. Soms vult ook de leerkracht een vragenlijst in (uiteraard met toestemming van de ouders). Door de vragenlijsten krijgen wij goed zicht op de ontwikkeling van het kind en kan de behandeling zo goed mogelijk afgestemd worden op het kind.
Intakegesprek: We proberen om voor het intake gesprek alle vragenlijsten die ingevuld zijn door te nemen. U krijgt meestal bij het eerste contact al een datum en tijd voor een intakegesprek door. Dit wordt via een email bevestigd, met de gegevens van waar u moet zijn. Bij het intakegesprek bespreken we dan de uitkomsten van de vragenlijsten. U kunt hierover open in gesprek gaan met uw behandelaar. 

Onderzoek en advies: Meestal wordt uw kind nog uitgenodigd voor een tweede gesprek. Maar het komt ook voor dat de diagnose na één intakegesprek gesteld kan worden. Het kan zijn dat er meer onderzoek nodig is (bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of somatisch onderzoek, een gesprek/observatie op school) om de diagnose te kunnen vaststellen. Na het intakegesprek en het verzamelen van alle gegevens  volgt er een overleg in ons team. Daarin bespreken we alles en komen we tot een behandelvoorstel. Er volgt dan  een adviesgesprek en waarin onze bevindingen worden voorgelegd. 

Behandelplan:. Na het MDO volgt er dus een adviesgesprek, waarin een behandelplan wordt besproken. Hierin staat hoe de behandeling eruit gaat zien en wanneer gekeken wordt of de behandeling aanslaat. Dit plan mag altijd worden ingezien door het kind of de jongere en de ouders. Een jongere boven de zestien moet wel aangeven of hij of zij wil dat de ouders het plan inzien. Als u akkoord gaat  met het behandelplan, kan er gestart worden met de behandeling. 

Huisarts: Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek en later ook van het verloop van de behandeling.


girl-2796977__340jpg