informatie

Informatie voorziening is belangrijk.
Wij proberen zo weinig mogelijk papier te gebruiken, vanuit milieu oogpunt.Daarom kunt u op deze site informatie materiaal downloaden. 

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de kleine lettertjes in een overeenkomst tussen een cliënt en de organisatie die zorg verleent. In dit geval dus het behandelplan.
Het zijn algemene afspraken over o.a. rechten en plichten van de hulpverlener en de cliënt.
SY gebruikt de algemene leveringsvoorwaarden voor de GGZ 2017.
Die zijn geschreven door GGZ Nederland, Consumentenbond, Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland.

Persoonlijke gegevens & privacy

SY doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens en privacy te beschermen. 
Hoe dat gebeurt is te lezen op bescherming privacy gegevens.
Het doel waarmee we gegevens bewaren is het bieden van goede en verantwoorde zorg, passend bij de vraag van de cliënt en zijn of haar ouders. 

Verwijsindex

De verwijsindex is een landelijk systeem waar professionals kinderen en jongeren in registreren, over wie zij zich zorgen maken. Ook SYdoet hieraan mee. Wij melden de naam, geboortedatum, adres en woonplaats. U kunt eventueel bezwaar aantekenen bij de gemeente.
De brochure meldcriteria geeft een overzicht van redenen om een kind of jongere aan te melden bij de Verwijsindex.

folder SY.pdf
contraindicaties hulpverlening SY.pdf
aanmeldinginformatie SY.pdf
toestemmingsformulier SY voor onderzoek en behandeling.pdf
Kwaliteitsstatuut Het kwaliteitsstatuut van SY is in te zien.  Voor meer uitleg over het kwaliteitsstatuut zie op de pagina kwaliteitsstatuut
202010 privacyreglement SY.pdf
beroepscode SY.pdf
201801 professioneel statuut SY.pdf

Wat te doen bij een klacht. 

Wij doen ons uiterste best om met u naar goede oplossingen te zoeken. Soms komt het voor dat er toch onvrede is en we er samen niet uitkomen. We wijzen u op ons klachtenregeling. Deze is op deze pagina te vinden en hier te downloaden. Daarin staat beschreven wat u voor stappen kunt zetten.  
U kunt zich wenden tot de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir. (www.quasir.nl)

Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA Utrecht. Telefoonnummer klachtenfunctionaris: 06-48 44 55 38. Het e-mail adres voor Onafhankelijke klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

logo Quasir voor op websitepng


infobrochure klachtenregeling SY Zorggeschil.pdf
Klachtenformulier voor de client.pdf