Over ons

Wie is SYzorgt?

SYzorgt is een kleinschalige, flexibele zorgorganisatie met hart voor de mensen. Het team bestaat uit deskundige professionals met een toegepaste opleidingsachtergrond. De medewerkers zijn SKJ en of BIG geregistreerd. Zowel  ervaren (senior) als jongere medewerkers (junior) vormen samen het team .


Door de kleinschaligheid zijn wij in staat om waar nodig 'out

of the box' te denken en te handelen. 


Cliënt centraal betekent voor ons met aandacht luisteren naar de cliënt en vandaar uit samen invulling geven aan de hulpvraag. Begrippen als autonomie, zelfredzaamheid, structuur, participatie en identiteit van de cliënt staan centraal bij de invulling van de individuele zorgvraag. 

Disciplines 

Wie werken er binnen SYzorgt JeugdGGZ. 
basis GGZ

Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matige klachten.
Er wordt gericht gewerkt aan het oplossen of verminderen van die klachten.  

Specialistische GGZ 

Specialistische GGZ is bedoeld voor matige tot ernstige klachten. Vaak is er sprake van meerdere problemen, wat het ingewikkelder maakt. 
  

Evidence based werken

Om de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden aan jeugdigen en gezinnen en hen zo goed mogelijk te helpen zich te
ontwikkelen, is het van belang kennis te gebruiken over bijvoorbeeld de normale ontwikkeling van jeugdigen, aard en oorzaak van problemen bij jeugdigen en in gezinnen en het effectief aanpakken van die problemen. Daarvoor is in de jeugdhulp de afgelopen jaren een brede beweging op gang gekomen onder de noemer ‘evidence-based’ werken. 
Bij evidence-based werken worden drie soorten kennis en ervaring geïntegreerd:
• De beschikbare wetenschappelijke kennis. 
• Kennis en ervaring uit opleiding en beroepspraktijk van professionals
• Ervaringskennis en voorkeuren van cliënten of burgers
Die integratie van kennis en ervaring vindt plaats binnen de context van het probleem of het doel waaraan gewerkt wordt. Het resultaat is dat er in de praktijk een aanpak wordt gebruikt die het beste werkt voor jeugdigen en gezinnen.

In de jeugdsector en binnen SYzorgt willen we kinderen en gezinnen zo goed mogelijk helpen, om het beste resultaat te kunnen boeken. Welke rol je ook speelt, bij datgene wat je doet put je continu uit drie bronnen: ervaringen en wensen van cliënten, eigen ervaringen uit je beroepspraktijk en kennis uit onderzoek. Bij elk van deze bronnen bouw je voort op de collectieve kennis die in de sector aanwezig is. Wie op die manier werkt, leert daar iedere keer van. Je reflecteert. Je past aan waar nodig. En je durft te stoppen met dingen die niet werken. Zo verbeter je continu je eigen handelen, het handelen van je collega’s en de kwaliteit van de hulp die je samen nastreeft, in het belang van cliënten.
Voor meer informatie:  https://www.youtube.com/watch?v=8sQ-FoTX-WE
(bron: samen-lerend-doen-wat-werkt.pdf www.nji.nl ).