Hulp aan Oekraïners

Zorg met aandacht en compassie.

SYzorgt is begaan met de Oekraïners die gevlucht zijn. Wij willen als organisatie waar nodig en mogelijk hulp bieden aan Oekraïners, zowel op korte als mogelijk ook op langere termijn. Niet vanuit een verdienmodel maar vanuit ons missie  'zorg met aandacht en compassie'.  

Eerste opvang

De eerste opvang voor mensen die gevlucht zijn uit het oorlogsgebied is gericht op onderdak en voeding. 

Maar de eerste opvang heeft ook te maken met zorg en aandacht. Het bieden van afleiding, dagstructuur en het onderhouden van contacten met familie en vrienden.

De eerste opvang wordt geboden door gemeenten, particulieren en het COA. 

Eerste hulp en vroegsignalering

Belangrijk is signalen van problemen te herkennen en daar hulp bij te bieden of de weg naar passende hulp te vinden. 

Besteed bij gevluchte Oekraïners vanaf dag één aandacht voor welzijn en wees alert op gezondheidsklachten (fysiek en mentaal) en zorg voor goede toegang tot zorg. 

Stress

Iedereen zal zich kunnen voorstellen dat mensen die gevlucht zijn nare dingen hebben meegemaakt. Daar zal niet direct hulp voor nodig zijn bij iedereen. Maar dat er sprake is van stress lijkt begrijpelijk. 

Veel voorkomende zaken die in hun hoofd omgaan zijn: zorgen om de achterblijvers, piekeren, gevoelens van schuld, somberheid en angst. Slaap problemen, gedragsproblemen en misschien zelfs fysieke klachten door al het piekeren, zoals vermoeidheid,  hoofdpijn of buikpijn en geen eetlust meer hebben.  

Hulpverlening

Wij kunnen ons voorstellen dat als men met allerlei emoties kampt en veel stress ervaart dat het fijn is om met iemand daarover te praten. Niet iemand uit je eigen gezin of vrienden die met je gevlucht zijn, wat die wil je liever niet belasten.

Binnen de opvang is vaak gezorgd voor hulpverlening, maar niet altijd zijn het professionals die Oekraïens zijn of Oekraïens spreken. Juist bij emoties is het van wezenlijk belang dit in je eigen taal te kunnen uiten en niet afhankelijk te zijn van een tolk of iemand die de cultuur niet uit eigen ervaring kent.

Oekraïense psychologen
SYzorgt beschikt over Oekraiense psychologen. Ze zijn universitair opgeleid in Oekraïne en aldaar ook geregistreerd om hun beroep uit te oefenen. Deze registraties gelden niet in Nederland helaas, dus kunnen ze geen BIG of SKJ registratie overhandigen. Maar het zijn en blijven goede hulpverleners. Zij kunnen worden ingezet in de hulpverlening vanuit SYzorgt, zodat ze mensen in hun eigen taal en cultuur kunnen helpen. Zij zijn in dienst bij SYzorgt en kunnen op locatie hulp bieden. Dat kan zijn individueel of in groepen, op locatie van de opvang of bij particulieren / gastgezinnen. De hulp bestaat uit psychologische interventies zowel preventief als curatief. Preventief werken kan op lange termijn ernstigere problemen voorkomen. 

Werkgebied en kosten
Het werkgebied van SYzorgt is Friesland, Overijssel en Drenthe. Ook in dit werkgebied dienen de Oekraïense psychologen hun diensten aan. Maar als de nood hoog is buiten dit werkgebied is (tijdelijk) hulpaanbod bespreekbaar. 
Het uurtarief van de behandelaren is kostendekkend voor de organisatie en deze professionals hebben zo een eigen inkomen, wat voor hen ook helpend is. De hulpverlening wordt aangeboden vanuit 
een raamovereenkomst met de opdrachtgever (b.v. gemeente / zorgaanbieder of COA). 

Meer weten? 
 Email dan naar info@syzorgt.nl met uw vraag en telefoonnummer en de betrokken medewerkers die deze vorm van hulpverlening organiseren zullen contact opnemen.