kwaliteitsstatuut SY

Per 1 januari 2017 is het verplicht voor organisaties die GGZ-zorg bieden een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. SY heeft haar kwaliteitsstatuut aangeboden aan Zorginstituut Nederland en deze is goedgekeurd.

Dit kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder de integrale zorg voor de individuele patiënt/cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners.

Het borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Zorginstituut Nederland publiceert een databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen die een statuut hebben aangeboden. Deze openbare data kan gebruikt worden voor keuze-informatie voor patiënten of door zorgverzekeraars en toezichthouders.

Meer informatie
Op de website https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/ vindt u meer informatie over het kwaliteitsstatuut.

202002 kwaliteitsstatuut goedgekeurd.pdf