meldcriteria

meldcriteria.pdf

Meldrecht

Het belang van de jeugdige vooropgesteld, is het doel van de Verwijsindex om bij (toekomstige) bedreigingen en risico’s van een goede ontwikkeling naar volwassenheid, tijdig de betrokken professionals in beeld te brengen en samen met de jeugdige en/of wettelijke vertegenwoordigers één plan te realiseren.

Wat bedoelen we met bedreigingen, risico’s en tijdig? Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft in 2009 de ‘Handreiking voor het melden aan de Verwijsindex’ ontwikkeld en geeft aan dat de Verwijsindex dient als een preventief werkend netwerkinstrument voor professionals met gedeelde zorg (vanuit diverse leefgebieden).

Signaleringsbevoegden hebben een meldrecht. Dat betekent dat er op basis van een professionele afweging, uitvoering gegeven moet worden aan de toepassing van de Verwijsindex in de praktijk. De uitdaging is met name om de vertaalslag te maken van dit meldrecht naar de reguliere interne werkprocessen van de organisatie. Zoek een logisch moment in de dagelijkse werkzaamheden, waarop de professional de afweging wel/niet signaleren kan maken.

Standarisering afweging signaleren

Om de afweging zo eenvoudig mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de professional snel tot een besluit kan komen, wordt er binnen SY naast het hanteren van de professionele afweging gebruik gemaakt van de handreiking melding om de afweging te standariseren (www.handreikingmelden.nl ).  

Een aantal voordelen;

  • Standaardisatie stimuleert het gebruik. Men krijgt ervaring in het werken met de Verwijsindex.
  • Het management/ de directie staat achter het concept van vroegsignalering en heeft een duidelijke verwachting rondom het gebruik uitgesproken.

Vroegsignalering

In bovengenoemde landelijke handreiking meldcriteria is vermeld dat het niet alleen om huidige risico’s gaat, maar ook om situaties die de jeugdige in de toekomst kunnen belemmeren/ beschadigen. Dit maakt duidelijk dat vroegsignalering niet alleen mogelijk is, maar gezien de doelstelling van de Verwijsindex juist wenselijk.

Laat een onderbuik gevoel niet sluimeren, maak het concreet.