Scheiding

Scheiden en dan?

Scheiden is niet leuk, het is waarschijnlijk een van de zwaarste periode van je leven. Je loopt rond met talloze onzekerheden en verschillende emoties. Ook zie je dat je kind het er moeilijk mee heeft. Doe je het allemaal wel goed? Hoe kun je je kind op een goede manier helpen?
Vraag de medewerkers naar informatie hierover. 

Op de site van het klokhuis kun je informatie vinden die je samen met je kinderen kunt kijken: Klokhuis en scheiden.


Ouderschap 

Ouderschap houdt nooit op. Als je als partners uit elkaar gaat, blijf je allebei verantwoordelijk voor je kind. Na de scheiding moet je opnieuw met elkaar afspreken hoe je het ouderschap organiseert.  

Als ouders gaan scheiden, is dit voor kinderen ingrijpend en een verlies op verschillende gebieden. Zo woont het gezin niet meer bij elkaar en het contact tussen de ouders is anders. Ook belangrijke moment, zoals verjaardagen of feestdagen, worden niet meer samen gevierd. Als er een omgangsregeling is met een van de ouders voor om de week een weekend, geeft dat verdriet omdat er minder contact is. Soms moet er verhuisd worden naar een andere plaats, of naar een andere school. Ook dat is ingrijpend. 

Als ruzies tussen ouders blijven bestaan is dat schadelijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom is het belangrijk om hier zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden. Zodat de kinderen weer met beide ouders een goede relatie kunnen hebben, zonder het gevoel te hebben de andere ouder te kort te doen. Het is erg belangrijk en van grote waarde als de kinderen zien dat ouders samenwerken. 

 Wat is Ouderschap Na Scheiding (ONS)?

Als ouders gaan scheiden, komt daar veel bij kijken wat geregeld moet worden, zeker over de opvoeding en de kinderen. Een scheiding kan veel strijd geven, waardoor het lastig wordt om goed naar elkaar te luisteren, laat staan samen beslissingen te nemen. Soms is er zoveel strijd gaande dat ouders / ex-partners inmiddels er niet meer samen uit komen. 

Ouderschap na scheiding (ONS)  is een hulpverleningstraject  dat kan helpen het conflict tussen ouders te voorkomen of weer werkbaar te maken en het zorgt er voor dat het niet ten koste van de kinderen gaat. 

Ouderschap na scheiding (ONS) bestaat uit 8-12 gesprekken. Hierna lukt het de ouders weer om op een werkbare manier met elkaar te communiceren en ten behoeve van de kinderen samen te werken. Daarnaast zorgt ONS er voor dat de kinderen het contact met hun beide ouders op een goede manier kunnen onderhouden. .

De methodiek staat in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.