SYzorgt en WijsZO

SYzorgt en WijsZo Unit in Meppel

Voor kinderen die geplaatst zijn in WijsZo Unit in Meppel is een speciaal aanbod. ( www.wijszo.nl
SY werkt binnen WijsZo nauw samen met het team. Zo kan het kind naast pedagogische en didactische begeleiding ook psychologische of psychiatrische diagnostiek & behandeling krijgen. Hierin worden ouders nauw betrokken. 

Verwijzing noodzakelijk: Afhankelijk van de woonplaats van de jeugdige is er een verwijzing nodig van de huisarts of de gemeente voor de interventies van SY. Wilt u meer informatie, neem dan vooral contact op met ons. Zonder verwijzing kunnen wij de hulpverlening niet starten! 

Met een verwijzing kunnen wij de indicatie aanvragen bij de gemeente. Pas als de indicatie is afgegeven kunnen we de hulpverlening starten. Wij zullen u dan nog vragen een aantal formulieren en vragenlijsten in te vullen, die wij nodig hebben in het dossier.