SYzorgt en WijsZO

SYzorgt en WijsZo Unit in Meppel

Voor kinderen die geplaatst zijn in WijsZo Unit in Meppel is een speciaal aanbod. ( www.wijszo.nl
SY werkt binnen WijsZo nauw samen met het team. Zo kan het kind naast pedagogische en didactische begeleiding ook psychologische of psychiatrische diagnostiek & behandeling krijgen. Hierin worden ouders nauw betrokken. 

Training: SY biedt bijna alle kinderen die worden geplaatst in WijsZo de Alles Kidzzz training aan (www.alleskidzzz.nl ). De Alles Kidzzz training is voor kinderen vanaf 8 jaar. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een training van 1 dag per week voor en periode van 10 weken aan te gaan. Dit noemen we de STAP training . Ook hier is sprake van een nauwe samenwerking tussen de WijsZo Unit en SY. Hierin komt uw kind een dagdeel binnen de WijsZo unit, waar er getraind wordt op gedragsregulatie en -vaardigheden passend bij de ontwikkeling. Deze training is bedoeld voor de jonge kinderen van 4-8 jaar. Tijdens deze training worden ouders intensief betrokken. Bij de STAPtraining zijn behandelaren van SYzorgt betrokken voor advies. Als er sprake is van oudertraining en opvoedondersteuning kan het zijn dat de WijsZo medewerkers u verwijzen naar een traject binnen SYzorgt aanvullend aan de STAP training voor uw kind. In overleg met u zal gekeken worden hoe we dit traject vorm gaan geven. 


Meer informatieHoe dit allemaal in zijn werk gaat wordt door het team van SY of  van WijsZo verder uitgelegd als u zich aanmeld. Uiteraard kunt u ook vooraf informatie vragen over dit traject en of het passend zou kunnen zijn voor u of uw kind. 

Soms worden ouders door de leerkrachten of de ambulant/ intern begeleider van school gewezen op deze mogelijkheid. Ook dan is het zinvol om even contact op te nemen met ons over wat er nodig is om aangemeld te worden. 

Verwijzing noodzakelijk: Afhankelijk van de woonplaats van de jeugdige is er een verwijzing nodig van de huisarts of de gemeente voor de interventies van SY. Wilt u meer informatie, neem dan vooral contact op met ons. Zonder verwijzing kunnen wij de hulpverlening niet starten! 

Met een verwijzing kunnen wij de indicatie aanvragen bij de gemeente. Pas als de indicatie is afgegeven kunnen we de hulpverlening starten. Wij zullen u dan nog vragen een aantal formulieren en vragenlijsten in te vullen, die wij nodig hebben in het dossier.