B-GGZ

Bij de generalistische BasisGGz (BGGZ) wordt er hulp geboden bij lichte psychische klachten. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het oplossen of verminderen van die klachten. Een behandeling duurt ongeveer vijf tot maximaal twaalf sessies per jaar. 

Het gaat dus om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Kinderen die problemen hebben en in hun ontwikkeling bedreigd worden komen in aanmerking voor de Basis  jeugd-ggz.


Wat is BASIS GGZ

Een cliënt met lichte tot matige klachten kan terecht bij een psycholoog of een jeugd- en gezinsbehandelaar die behandelt in de generalistische basis GGZ. Verschillende klachten kunnen hieronder vallen:
- stressklachten
- stemmingsklachten
- rouw en verlies klachten
- zelfbeeld 
- weerbaarheid
- sociale vaardigheid
- lichte trauma klachten
- psychoeducatie 

De B-GGZ biedt ook trainingen aan groepen. Met name zelfbeeld, weerbaarheid, sociale vaardigheid en psychoeducatie (oudergroepen) lenen zich goed om in groepen aan te bieden. 

Onze B-GGZ aanpak is altijd multidisciplinair. Een pyscholoog en/of (GZ-)psycholoog maakt deel uit van het behandelteam. Bij het opzetten en uitvoeren van de behandeling werken we systemisch. Dat wil zeggen dat we samenwerken met het gezin, de school en andere betrokkenen. SYzorgt biedt een ruim aanbod van J-GGZ-therapieën. Wij werken volgens de protocollen van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (www. https://www.kenniscentrum-kjp.nl ) en het Nederlands Jeugd Instituut (www.nji.nl) . 

Jeugd-ggz is een onderdeel van. Jeugd ggz is ook gezondheidszorg. Dit is niet ondergebracht bij zorgverzekeraars maar bij de gemeenten. 

GGZ Nederland (ggznederland.nl ) spant zich in om binnen het stelsel de waarborgen voor toegankelijke en kwalitatief goede jeugd-ggz te behouden en te verbeteren. Hierbij werkt GGZ Nederland nauw samen met andere branches zoals de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en Nederlandse gemeenten. ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten’ beschrijft hoe ze dat doen en wat u van de ggz-instellingen kunt verwachten.

Per 1 januari 2017 is het verplicht voor organisaties die GGZ-zorg bieden een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. SY heeft haar kwaliteitsstatuut aangeboden aan Zorginstituut Nederland en deze is goedgekeurd. zie voor meer informatie Kwaliteitstatuut SY.