S-GGZ

Ongeveer 5% van alle kinderen in Nederland heeft een psychische aandoening die leidt tot problemen die ze in hun functioneren beperken en hun ontwikkeling bedreigen. 

Kinderen die problemen hebben en in hun ontwikkeling bedreigd worden komen in aanmerking voor de specialistische jeugd-ggz.


Onze S-GGZ aanpak is altijd multidisciplinair. Een psychiater, psychotherapeut, en/of (GZ-)psycholoog maakt deel uit van het behandelteam. Bij het opzetten en uitvoeren van de behandeling werken we systemisch. Dat wil zeggen dat we samenwerken met het gezin, de school en andere betrokkenen. SYzorgt biedt een ruim aanbod van J-GGZ-therapieën. Wij werken volgens de protocollen van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (www. https://www.kenniscentrum-kjp.nl ) en het Nederlands Jeugd Instituut (www.nji.nl) . 

Specialistische Jeugdhulp: 

Jeugd-ggz is een onderdeel van specialistische jeugdhulp. Jeugd ggz is ook gezondheidszorg. Dit is niet ondergebracht bij zorgverzekeraars maar bij de gemeenten. 

GGZ Nederland (ggznederland.nl ) spant zich in om binnen het stelsel de waarborgen voor toegankelijke en kwalitatief goede jeugd-ggz te behouden en te verbeteren. Hierbij werkt GGZ Nederland nauw samen met andere branches zoals de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en Nederlandse gemeenten. ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten’ beschrijft hoe ze dat doen en wat u van de ggz-instellingen kunt verwachten.

Kwalititeitsstatuut SYzorgt

Per 1 januari 2017 is het verplicht voor organisaties die GGZ-zorg bieden een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. SY heeft haar kwaliteitsstatuut aangeboden aan Zorginstituut Nederland en deze is goedgekeurd. zie voor meer informatie Kwaliteitstatuut SY.